روزی اگر نبودم تنها آرزوی ساده ام این استزیرلب بگویى: یادش بخیر................

/ 1 نظر / 7 بازدید
سام و انیس

[لبخند]