آموخته‌ام که با پول میشود خانه خرید ولی ‌زندگی‌ نه، رختخواب خرید ولی‌ خواب نه،

ساعت خرید ولی‌ زمان نه، می‌ توان مقام خرید ولی‌ احترام نه ،

 می‌توان کتاب خرید ولی‌ دانش نه ،

دارو خرید ولی‌ سلامتی‌ نه و بالاخره می‌‌توان قلب خرید ولی‌ عشق را نه...

/ 0 نظر / 4 بازدید