دریا رو دوست دارم چون

  

   با تموم بزرگیش،

  

      هیچ وقت ماهی‌های کوچیک رو فراموش نمیکنه...

Santa-Monica-seaside.jpg

/ 3 نظر / 6 بازدید
ميثم

از شبنم عشق خاک آدم گل شد صد فتنه و شور در جهان حاصل شد صد نشتر عشق بر رگ روح زدند یک قطره از آن چکید و نامش دل شد در انتظار قدوم سبزتان