هیچ کس نبود ،
تو بودی ،
و حجمی از دلم خالی نبود.

همه هستند ،
تو نیستی ،
و حجم بزرگی از دلم خالیست ...

 

/ 0 نظر / 6 بازدید