بعد از من

مرا عمری به دنبالت کشاندی

سرانجامم به خاکستر نشاندی

ربودی دفتر دل را و افسوس

که سطری هم از این دفتر نخواندی

گرفتم عاقبت دل بر منت سوخت

پس از مرگم سرکشی هم فشاندی

گذشت از من ولی آخر نگفتی

که بعد از من به امید که ماندی

فریدون مشیری 


/ 1 نظر / 2 بازدید
سعيده

وب قشنگي دارين خوشحال مي شم قدم رنج كنيد منتظر حضور سبزتون هستم