تاوان عشق

برای هزارمين بار پرسيد:تاحالا شده من دلت را بشكنم؟ منم برای

 هزارمين بار به  دروغ گفتم نه هيچ وقت!!! تا مبادا دلش بشكنه

 

                                poet19.jpg

/ 1 نظر / 2 بازدید
الهه

روی دیوار مقابل پنجره ات،قلبی کشیدم زیبا،تا ارزش عشق .... همیشه در خاطرت باشد امروز کسی را دیدم که روی قلبم می نوشت:زباله هایتان را در این محل نگذارید … قشنگ بود...