چهار چیز است که قابل بازیابی نیست:

سنگ پس از پرتاب شدن

سخن پس از گفته شدن

فرصت پس از از دست رفتن

و زمان پس از سپری شدن.

/ 0 نظر / 5 بازدید