حمید مصدق

این مرد خود پرست

این دیو، این رها شده از بند...

مستِ مست...

استاده روبروی من و خیره در من است.

گفتم به خویش:

آیا توان رستنم از این نگاه هست؟

مشتی زدم به سینه ی او

ناگهان دریغ

آیینه ی تمام قد روبه رو شکست...!

/ 0 نظر / 6 بازدید