عشق را با تمام وجود فرياد خواهم زد تا به دنيا ثابت كنم، "تمام مسيرها به طرف مشترك مورد

 

نظر اشغال نمی باشد"!!!!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 0 نظر / 2 بازدید