زندگی کردن من، مردن تدریجی بود

                            آنچه جان کند تنم، عمر حسابش کردند.

/ 0 نظر / 4 بازدید