ترجیح می دم روی موتور سیکلت باشم و به خدا فکر کنم، نه اینکه تو کلیسا باشم و به

موتور سیکلتم فکر کنم.       

                مارلون براندو

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
منا

ما آدم ها متاسفانه انگار عادت کردیم که وقتی مشغول انجام کاری هستیم به موضوعی دیگه فکر کنیم ... و این یعنی اتلاف زندگی... یعنی لذت نبردن... ممنون از یادیوریتون همیشه پایدار باشید[لبخند]

منا

تصحیح میکنم : ممنون از یاداوری تون[خجالت][نیشخند] همیشه پایدار باشید.