" آزادی " واژه زیبایی است که حتی حاضر نیست حروفش به هم وابسته باشند ؛ تنها راه رسیدن به " آزادی " ، رهایی از وابسته بودن است !

/ 0 نظر / 7 بازدید