دیگر تبار تیره ی انسان برای زیست

محتاج قصه های دروغین خویش نیست

ما ذهن پاک کودک معصوم خویش را

با قصه های جن و پری

و قصرهای نور آلوده می کنیم

wtsv3a.jpg

/ 1 نظر / 2 بازدید
غزال

سلام مرسی از حضور سبزتون زيبا نوشتي فعلا ياحق چیزی مرا به وسعت بودن نمی برد...