ما آدم‌ها موجودات عجیبی‌ هستیم! وقتی‌ میگوییم تنهایم بگذار یعنی‌ بیش از همیشه به وجودت احتیاج دارم!

/ 0 نظر / 6 بازدید