میلادشاه مردان  علی(ع) و فرا رسیدن روز پدر بر همگان مبارک. 

PicsImamAli3.jpg

علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.

  خویشتن داری، زینت فقر است و سپاس گزاری زینت غنا و توانگری.               

                                                                       امام علی (ع)

/ 0 نظر / 5 بازدید