دليل بودن تو


هر کسی دوتاست .
و خدا یکی بود .
و یکی چگونه می توانست باشد ؟
هر کسی به اندازه ای که احساسش می کنند ، هست .
و خدا کسی که احساسش کند ، نداشت .
عظمت ها همواره در جستجوی چشمی است که آنرا ببیند .
خوبی ها همواره نگران که آنرا بفهمد .
و زیبایی همواره تشنه دلی است که به او عشق ورزد .
و قدرت نیازمند کسی است که در برابرش رام گردد .
و غرور در جستجوی غروری است که آنرا بشکند .
و خدا عظیم بود و خوب و زیبا و پراقتدار و مغرور .
اما کسی نداشت ...
و خدا آفریدگار بود .
و چگونه می توانست نیافریند .
زمین را گسترد و آسمانها را برکشید ...
و خدا یکی بود و جز خدا هیچ نبود .

و با نبودن چگونه توانستن بود ؟
و خدا بود و با او عدم بود .
و عدم گوش نداشت .
حرف هایی است برای گفتن که اگر گوشی نبود ، نمی گوییم .
و حرفهایی است برای نگفتن ...
حرف های خوب و بزرگ و ماورائی همین هایند .

و سرمایه ی هر کسی به اندازه ی حرف هایی است که برای نگفتن دارد ...

و خدا برای نگفتن حرف های بسیار داشت .
درونش از آنها سرشار بود .
و عدم چگونه می توانست مخاطب او باشد ؟
و خدا بود و عدم .
جز خدا هیچ نبود .
در نبودن ، نتوانستن بود .
با نبودن نتوان بودن .

و خدا تنها بود .
هر کسی گمشده ای دارد .
و خدا گمشده ای داشت ...

دکتر علی شریعتی

/ 4 نظر / 3 بازدید
غزال

سلام دوست عزيز ببخشيد که کم سر می زنم!!!!! پست فوق العاده ای بود سخنان دکتر شریعتی همیشه زیباست فعلا

غزال

پروردگارا... به من آرامش ده... تا بپذيرم،آنچه را که نمی توانم تغيير دهم... به من دليری ده... تا تغيير دهم،آنچه رامی توانم تغيير دهم... بينش ده... تا تفاوت اين دو را بدانم... مرا فهم ده... تا متوقع نباشم دنيا و مردم آن مطابق ميل من رفتار کنند...

سعيده

قشنگ بود... آپ هستم خوشحال می شم ازتون کامنت داشته باشم

vaghean ghashang bood in matno az koja ovordin lotfan behem begid minazary@yahoo