در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع   

شب نشين کوی سربازان و رندانم چو شمع

روز و شب خوابم نمی آيد به چشم غم پرست

بس که در بيداری هجر تو سوزانم چو شمع

/ 0 نظر / 2 بازدید