اگر از پايان گرفتن غمهايت نا اميد شده ای

به خاطر بياور که

زيباترين صبحی را که تا به حال تجربه کرده ای

مديون صبرت در برابرسياه ترين شبی هستی

که هيچ دليلی برای تمام شدن نمی ديد.

/ 0 نظر / 2 بازدید