ايستگاه عشق

سلام به دوستان خوبم

« مهربانی را وقتی دیدم که کودکی می خواست آب شور دریا را با آب نبات کوچکش

«واسه شکوندن یک دل فقط یه لحظه وقت می خوای ولی برای اینکه از دلش در 

  بیاری ... شاید هیچ وقت فرصت نباشه»

« به دنبال کسی باش که نو را به خاطر زیبایی های وجودت زیبا خطا کند نه به 

 خاطرجذابیت های ظاهریت»

/ 0 نظر / 2 بازدید