ای سرو پای بسته به آزادگی مناز

                                                 آزاده من که از همه عالم بريده ام

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
هيتکا

سلام عزيزم خوبی بابا تو سايتم منتظرتم شعر های زيبايی انتخاب کردی هميشه موفق باشی دوست قديمی وهميشگی من