بدون ملاحظه ایام را می گذرانیم، خیلی کم می خندیم، خیلی تند رانندگی می کنیم، خیلی زودعصبانی می شویم، تا دیروقت بیدار می مانیم، خیلی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 11 بازدید
ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﯼ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ! ﺷﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﺩ ﺍﻣﺎ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯾﻮ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ؟ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید
تیر 93
1 پست
بهمن 92
3 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
4 پست
شهریور 91
5 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
14 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
6 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
6 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
6 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
7 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
4 پست
خرداد 86
4 پست
اسفند 85
5 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
4 پست
آذر 85
8 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
4 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
3 پست
تیر 85
8 پست
خرداد 85
4 پست
اسفند 84
13 پست
بهمن 84
5 پست