دکتر علی شریعتی در آذر ماه سال ۱۳۱۲ در روستای  مزينان  سبزوار بدنیا آمد در

 سال ۱۳۱۹ وارد دبستان ابن يمين مشهد شد و در سال ۱۳۲۹ وارد دانشسرا و

 استخدام همزمان در فرهنگ مشهد شد  ،سال ۱۳۳۱تحصيلات دانشسراي

مقدماتي ( نظام قديم)  را به پایان  رساند وشروع به تدریس در مدارس،تاسيس

 انجمن اسلامی دانش آموزان، نگارش کتاب  «مکتب واسطه» و  ترجمه

کتاب «اسلامی دانش آموزان، نگارش کتاب  «مکتب واسطه» و  ترجمه

ابوذر غفاری، خداپرست سوسیالیست»، اثر جودة السحار مصری کردو 

در۱۳۳۶ ازدواج کرد که حاصل این ازدواج ۳ دختر و یک پسر بود.

در سال ۱۳۴۱-۱۳۵۱پس از يک دوره تدريس در مدارس،

 تدريس در دانشگاه مشهد،انتشار دفاتر ادبی «کوير» و

 «اسلام شناسی» (مشهد)،

 يک رشته  سخنرانی و کفرانس در دانشگاه های سراسر کشور

 وبه ويژه تهران-حسينيه ارشاد آزادی پس از توافقات الجزيره، زيرنظر در منزل. 

۲۶ ارديبهشت سال ۱۳۵۶پس از حبس به مدت   ۱۸ ماه در زندان ساواک،

پليس مخفی شاه، در سلول انفرادی،توفيق در ترک ايران تحت نام خانوادگی دوم 

خود، همسر و فرزندش ممنوع الخروج و گروگان گرفته می شوند، 

 ۲۹ خرداد در شرایط مشکوک در ساتمپتون انگلستان به شهادت می رسد. 

 قسمتی از نیایش علی شریعتی 

خدایا:عقیده مرا ازدست " عقده ام"مصون بدار.

خدایا:به من قدرت تحمل عقیده "مخالف" ارزانی کن. 

خدایا:رشدعقلی وعلمی مرا از فضیلت "تعصب" "احساس" و "اشراق" محروم نسازد.

خدایا:مرا همواره اگاه وهوشیار دار تا پیش ازشناختن درست وکامل کسی یا فکری مثبت

 

یا منفی قضاوت نکنم. 

خدایا:جهل امیخته باخودخواهی و حسد مرا رایگان ابزار قتاله دشمن برای حمله به

  

خدایا:شهرت منی را که:"میخواهم باشم" قربانی منی که " میخواهند باشم" نکند.   

خدایا:درروح من اختلاف در "انسانیت" را به اختلاف در فکر واختلاف در رابطه با هم

 میامیز.  

آن چنان که نتوانم این سه قوم جدا از هم را باز شناسم.

خدایا:مرا به خا طر حسد کینه و غرض عمله اماتور مگردان.

خدایا:خودخواهی را چندان درمن بکش یا درمن برکش تاخودخواهی دیگران را احساس

 

 نکنم و از آن در رنج نباشم.

خدایا:مرا در ایمان « اطاعت مطلق بخش تا در جهان عصیان مطلق« باشم.

خدایا:به من « تقوای ستیز» بیاموز تا درانبوه مسئولیت نلغزم و از تقوای پرهیز مصونم دار

 

تا در خلوت عزلت نپوسم.

خدایا:مرا به ابتذال ارامش و خوشبختی مکشان. اضطرابهای بزرگ غمهای ارجمند و 

حیرتهای عظیم را به روحم عطا کن.

لذت ها را به بندگان حقیرت بخش و دردهای عزیز بر جانم ریز.

دوست نسازد.