تا حالا فکر کردی چرا بعضی وقتها زمین می خوریم؟

از بد شانسیمون نیست...

طبیعت می خواد به ما یاد بده که چطور دوباره بلند بشیم 

       

                                                                                                   آدولف هیتلر