سلام به همگی

ضمن تبریک میلاد حضرت مهدی (عج) بازم با چند تا جمله جدید اومدم که امیدوارم

خوشتون بیاد: 

« دستم بوی گل می داد.مرا به جرم چیدن گل گرفتند و محاکمه کردند. هیچ کس با خود

فکر نکرد شاید من گلی کاشته باشم

« وقتی گفتی تا آخر دنیا باهات می مونم تازه فهمیدم چرا می گن دنیا دو روزه!!!!!!!!»

« به جای دسته گلی که فردا در سر قبرم نثار می کنی امروز با شاخه گلی کوچک یادم کن.

به جای سیل اشکی که فردا بر مزارم می ریزی امروز با تبسمی شادم کن.

به جای متن های تسلیت که فردا برایم می نویسی امروز با یک پیغام کوچک خوشحالم کن.

من امروز به تو نیاز دارم.»

واینم آخرین جمله :

« بهترین ثروت ترک آرزو است.»              امام علی (ع)

                                                                                                  حق یارتان