با عرض سلام

قبل از هر چیز مبعث پیام آور نور را خدمت تمامی دوست داران حضرت محمد(ص) تبریک

و شاد باش عرض می کنم.

جهان سوم

چند سال پیش در دانشگاه سوربن تدریس می کردم. روزی در آخر ساعت درس یک دانشجوی

دوره دکترای نروژی سئوالی مطرح کرد: استاد شما که از جهان سوم می آیید جهان سوم

کجاست؟

فقط چند دقیقه به آخر کلاس مانده بود من در جواب مطلبی را فی البداهه گفتم که روز به روز

بیشتر به آن اعتقاد پیدا می کنم. به آن دانشجو گفتم:

« جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند خانه اش خراب می شود و هر

کس که بخواهد خانه اش آباد باشد باید در تخریب مملکتش بکوشد.» 

                                                                               دکتر محمد حسین  پاپلی یزدی